Tham quan nhà máy

xưởng sản xuất

Oil-Expeller-Workshop

Xưởng khai thác dầu

Oil-Pressing-Machinery

Máy ép dầu

Spare-Parts-of-Oil-Press

Phụ tùng của máy ép dầu

Kho phụ tùng máy ép dầu

Parts Warehouse (1)
Parts Warehouse (2)

Xưởng sản xuất phụ kiện

Accessories Production Workshop (1)
Accessories Production Workshop (4)
Accessories Production Workshop (2)
Accessories Production Workshop (3)